Şirket EğitimiKursun Özellikleri

İşiniz için!

 

Ders yeri : IKD veya Şirket ile anlaşmaya göre şirkette.

Sınıfta max. sayı : Şirket talebine göre.

Yaş gurubu : 18 – yukarısı

Aranan özellik : İngilizce veya başka bir dil üzerinde çalışma yapmış olmak.

Öğretmenler : Nativos (Ağırlık  İspanya) (Bknz: Eğitmenlerimiz).

Ders sistemi : Kurs kitabını takip etmek. Pratik ağırlıklı gramer açıklama bölümlü. Bir ünite 10 sayfadır ve bunun 2 sayfası gramerdir. Diğer sayfalar o grameri pratiğe dökmek üzere planlanmış ve o şekilde uygulanmaktadır. Öğrenciler konuşmaya yöneltilmektedir.

Quiz : Her ders başlangıcı önceki derslerin bir kaç soruluk hatırlatma quiz’i yapılır. Belirli aralıklar ile (5 konuda bir) genel quiz yapılır.

Tekrar : Her ders başlangıcı öğretmen gerideki derslerin hatırlanması üzerine sorular sorar.

İmtihan : Her seviye bitiminde STS yapılır. Bu sınavlardan %60 almak gerekir. Alamayanlar 3 gün içerisinde tekrar girerler.

Kitaplar : A1-B2 arası NUEVO VEN serisi kullanılmaktadır. Kitaplar öğrencilerimize kursumuz tarafından sağlanmaktadır.

Seviyeler : A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2

Hedef : Dilin yazabilme, okuyabilme, anlayabilme ve konuşabilme özelliklerini seviye bazında öğrenciye kazandırmak.

Ödevler : Öğrencilere kurs haricinde yapılmak üzere egzersizler verilir. Öğrenci bunları yapar ve sınıfta ders başlarken yapamadıklarını öğretmene sorup çözümünü alır.

Telafi : Geçerli ve MY tarafından onaylı sebebi olanlar ders öncesi MY’ nin  belirleyeceği kişiden telafisini alır.
 

İSPANYOLCA DİL OKULU
www.salminter.com


 
Nitelikli Dil Eğitimi Bir Tık Uzağınızda!
Dil Kültürüyle öğrenilir. Detaylı bilgi için formu doldurunuz.